Skupinska psihoterapija

Trenutno skupine ne sprejemajo novih članov še vedno pa lahko pošljete povpraševanje in vas obvestimo, ko se bo delovanje skupin ponovno vzpostavilo.


Struktura skupinske psihoterapije


Zaprta skupina

Načeloma prijave zbiramo skozi celo leto. Šele ko se nabere dovolj prijav, začnemo skupino.
Skupina sestavlja 7-10 udeležencev. Skupina zaprtega tipa pomeni, da skupino sestavljajo isti udeleženci od začetka do konca, da se med člani lahko vzpostavi globlje zaupanje. Tudi zato je v veljavi dogovor, da člani izven terapije ne razkrivajo stvari, ki so izrečene znotraj skupine.

Srečamo se 8x, vsak teden enkrat, srečanja trajajo 90 minut in so tematska. Vsako srečanje je namenjeno obravnavi specifične teme. Srečanj ni možno zakupiti posamezno, ampak se plača v paketu vseh 8 srečanj, saj se skupina, ko je enkrat sestavljena, zapre.

Cena osmih srečanj (po 90 minut) tako znaša 300€.

V primeru bolezni izvajalca se poišče za srečanje nadomestni termin.

Lokacija: Še ni znana.


Odprta skupina

Skupina sestavlja 7-10 udeležencev. Gre za skupino, ki je odprta za nove člane skozi vse leto, a je vsekakor zaželjeno, da v terapijo vstopi tisti, ki ima namen skupino redno obiskovati. V veljavi je dogovor, da člani izven terapije ne razkrivajo stvari, ki so izrečene znotraj skupine.

Prostor v skupini se zakupi po predračunu za en mesec na enkrat (oz. če se skupino prične obiskovati sredi meseca, se poravnajo zgolj ure do konca tekočega meseca).

Dobimo se enkrat tedensko, srečanje traja 90 minut in stane 40€.

Skupina ni tematska, obravnavamo vsebine, ki jih na srečanje vnesejo udeleženci.

Lokacija: Še ni znana.


Namen skupinske terapije

Namen skupinske terapije je izboljšanje kvalitete življenja udeležencev. Skupaj poskušamo najti neko novo perspektivo na probleme, s katerimi se udeleženci soočajo. Želimo, da je skupina za kliente povsem varen prostor, kjer čutijo, da lahko izrazijo sebe in svojo bolečino, brez da bi jih kdorkoli obsojal.

Skupina ni namenjena ljudem s težjimi psihiatričnimi težavami in odvisnikom od psihoaktivnih substanc; drugače pa se lahko pridruži vsakdo, ki je tam po svoji svobodni volji in je star vsaj 18 let.